Gorenje design office

O projektu

  • Lokacija: Beograd
  • Površina: 200 m²
  • Godina: 2015
  • Tip: Javni objekat